Adam Becker

Szkoła pamięta 2021

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji „Szkoła pamięta”, czyli przedsięwzięciu Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

KARTA ROWEROWA W NASZEJ SZKOLE

Jazda rowerem daje uczniom zarówno wiele korzyści zdrowotnych, jak i przyjemności.
Do 10 roku życia jazda powinna odbywać się bezwarunkowo pod opieką osoby dorosłej – rodzica albo innego opiekuna. Aby uzyskać dokument uprawniający do jazdy, należy zdać egzamin na kartę rowerową. Kartę rowerową może uzyskać ten, kto: skończył 10 lat, wykazał się dobrą znajomością zasad ruchu drogowego, opanował technikę kierowania rowerem.

Skip to content