5 books challenge” PODEJMIJ WYZWANIE!!!

Przeczytaj 5 książek w 5 tygodni

Chętnych uczniów naszej szkoły zapraszamy po odbiór kart realizacji zadań do biblioteki szkolnej. Po przeczytaniu każdej książki (nie mogą to być lektury szkolne) uczestnik wyzwania musi wykazać się przeczytaniem wybranej książki.

Uczniowie klas 2-4 tworzą ilustrację dotyczącą tematyki każdej książki.
Uczniowie klas 5-8 piszą recenzję, w której przedstawiają autora książki, bohaterów i tematykę oraz kilka słów zachęty do jej przeczytania.

Uczeń, który weźmie udział w konkursie po przeczytaniu każdej książki i przedstawieniu recenzji otrzyma naklejkę potwierdzającą realizację zadania. Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody.
Data wypożyczenia pierwszej książki rozpoczyna wyzwanie, które musi zakończyć się najpóźniej po pięciu tygodniach.

5 books challenge kończymy 31 marca.

Skip to content