Biblioteka

Biblioteka szkolna PSP6 Starogard Gdański

 • Krótka historia biblioteki
 • Działalność biblioteki
 • Regulamin biblioteki

Krótka historia biblioteki

Biblioteka szkolna rozpoczęła swoja działalność w pierwszym roku powstania naszej szkoły. Utworzona została od podstaw. Znaczną część księgozbioru otrzymano z likwidowanej filii biblioteki publicznej. Pierwsze zakupy, jakich dokonano do biblioteki, to lektury szkolne.

Obecnie stan księgozbioru wynosi ok. 13 tyś. woluminów i jest systematycznie uzupełniany (w miarę możliwości finansowych) o nowości z różnych dziedzin.

W bibliotece pracują panie: Beata Koprowska i Monika Nitka.

Działalność biblioteki

Zadaniem biblioteki jest realizowanie potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, a także popularyzowanie wiedzy o regionie.

Biblioteka posiada program MOL Optivum i większość jej zbiorów jest skomputeryzowana. Pomimo pracochłonnego procesu komputeryzacji księgozbioru, korzyści wynikające z posiadania całej bazy danych w komputerze są ogromne. Przede wszystkim usprawniło to i unowocześniło cały system wypożyczania a także stworzyło możliwość szybkiego dotarcia do informacji o zbiorach biblioteki.

Na bieżąco wpisuje się nowości do bazy danych oraz wszystkie czasopisma, a także od niedawna zaczęto tworzyć kartotekę wpisując ważniejsze artykuły z czasopism.

Biblioteka zajmuje 3 pomieszczenia: wypożyczalnię, ICIM oraz tzw. małą czytelnię, w której znajduje się księgozbiór dla dorosłych oraz podręczniki i zbiory specjalne.

Regulamin biblioteki

I. Prawa i warunki korzystania:

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do maja włącznie każdego roku szkolnego.
 3. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 4. W wypożyczalni należy zachowywać się cicho.
 5. Czytelnik odpowiada materialnie za zagubienie bądź zniszczenie wypożyczonych przez siebie zbiorów bibliotecznych.
 6. Z końcem maja każdego roku szkolnego wszystkie wypożyczone zbiory powinny być zwrócone. W przypadku niedotrzymania ww. warunku, bibliotekarze zgłaszają listę dłużników do Dyrektora szkoły.
 7. W przypadkach uzasadnionych wypożyczalnia może żądać zwrotu książek przed ustalonym terminem.

II. Wypożyczanie książek

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Książek wypożyczonych nie można przekazywać osobom postronnym.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie 3 książki na okres do 1 m-ca.
 4. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
Skip to content