O programie

W naszej szkole realizujemy Program LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

W roku szkolnym 2021/2022 przeszliśmy procedurę przystąpienia do Programu, a od roku szkolnego 2022/2023 wdrażamy Program na zajęciach szkolnych. Dzięki środkom państwowym z palety pomocy dydaktycznych zakupiliśmy m. in. drukarkę 3D, Gogle ClassVR, roboty – SkriBoty oraz edukacyjne klocki konstrukcyjne SkriKit. Dyrektor szkoły powołał Szkolnego Koordynatora Programu, którym została nauczycielka matematyki i chemii Pani Adrianna Sikora.


Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży”.

Zobacz dalsze szczegóły Programu klikając w link: https://www.gov.pl/web/laboratoria/o-programie2


Skip to content