RODO

Informacja o ochronie danych osobowych w PSP 6 Starogard Gdański.

Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w celu załatwienia określonej sprawy jest, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 
im. Jana Pawła II ul, Bp. K. Dominika 32 ,83-200 Starogard Gdański, numer telefonu: 58 562 30 50, adres e-mail: sekretariat@psp6.stg.pl

Inspektor Ochrony Danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Agnieszkę Gwizdała, z którym można skontaktować się:
      a) telefonicznie: 537 005 680
      b) drogą elektroniczną: iod.jednostki@um.starogard.pl
      c) osobiście w siedzibie Administratora, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WŁAŚCIWĄ KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ.
KLAUZULA – OGÓLNY OBOWIAZEK INFORMACYJNYPobierz
KLAUZULA INFORMACYJNA – ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW I RODZICÓWPobierz
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY ZATRUDNIONEJ W SP NR 6Pobierz
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY/PRZEDSZKOLAPobierz
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASIĘGU MONITORINGU WIZYJNEGOPobierz
KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA DZIECI DO SZKOŁY/PRZEDSZKOLAPobierz
KLAUZULA INFORMACYJNA – DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJPobierz
KLAUZULA INFORMACYJNA – ZAMÓWIENIA PUBLICZNEPobierz
KLAUZULA – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY UMOWY OSOBY FIZYCZNEPobierz
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTAPobierz
KLAUZULA INFORMACYJNA – POZYSKIWANIE DANYCH KORESPONDENCYJNYCHPobierz
KLAUZULA INFORMACYJNA -DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ W SP NR 6 Pobierz

Skip to content