Wolontariat / CARITAS

Wolontariat


Szkolne Koło Wolontariatu działa zarówno w szkole jak i w parafii. Liczy 40 wolontariuszy z klas siódmych i ósmych. Opiekunem jest: Pani Justyna Kilich. Głównym założeniem Szkolnego Koła jest kształtowanie postawy czynnej miłości bliźniego poprzez działania mające na celu pomoc osobom znajdującym się w potrzebie. Młodzież wraz z opiekunami przy współpracy samorządu uczniowskiego organizuje i realizuje różne akcje charytatywne tj.

  • dwa razy do roku zbiórkę żywności
  • pomoc uczniom słabszym w odrabianiu lekcji
  • porządkowanie zapomnianych grobów
  • audycji o Św. Janie Pawle II
  • przygotowanie jasełek, drogi krzyżowej
  • gazetek okolicznościowych
  • pomoc w przygotowaniu festynów parafialnych i kiermaszy świątecznych

Wszystkie te akcje mają na celu pomoc potrzebującym, ale również pełnią funkcję wychowawczą.
Wolontariusze wielokrotnie wykazują się pomysłowością i chęcią niesienia pomocy innym.


Akcja „Kasztanobranie dla hospicjum”

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom oraz rodzicom za udział w akcji „Kasztanobranie dla hospicjum”. Kasztanów było naprawdę dużo!

Akcja prowadzona była we współpracy z Fundacją „Kociewiacy dla hospicjum”. 


XXII DZIEŃ PAPIESKI

17 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Papieski. Z tej okazji wolontariusze z klasy 8A, pod opieką Pani Justyny Kilich oraz Pani Małgorzaty Burczyk, przedstawili audycję przez radiowęzeł.

Veritatis splendor („Blask prawdy”) – to dziesiąta encyklika św. papieża Jana Pawła II o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła, ogłoszona 6.08.1993 r. Podstawowym celem encykliki stało się przypomnienie fundamentalnych prawd doktryny katolickiej z zakresu moralności, odnoszących się do różnych dziedzin ludzkiego życia, w kontekście współczesnych prób ich podważania lub zniekształcania. (źródło: https://dzielo.pl/dzien-papieski/dzien-papieski-2022/haslo/)

Pod koniec audycji wszyscy wspólnie zaśpiewaliśmy ulubioną pieśń Papieża – „Barkę”.


KASZTANOBRANIE

Nasza szkoła bierze udział w akcji pt. „Kasztanobranie dla hospicjum”.  Do akcji zapraszamy dzieci, młodzież i wolontariuszy.

Akcja prowadzona jest we współpracy z Fundacją „Kociewiacy dla hospicjum”.  Zasady akcji są bardzo proste.  

Akcja polega na:                                                                    

– zbieraniu kasztanów np. podczas jesiennych spacerów 
– obraniu ich z zielonej łupiny                                                                                           
– przyniesieniu kasztanów do szkoły.                                                                   

Swoje zbiory proszę podpisać (imię i klasa) i przynieść do p. Justyny Kilich i p. Adrianny Sikory.

Akcja trwa od 27.09.2022r. do 31.10.2022r.

A więc łap za koszyk i biegnij szukać kasztanów.


AKCJA  „ZNICZ”

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Wolontariusze naszej szkoły w przeddzień tego dnia jak co roku porządkują groby i zapalają znicze na grobach zapomnianych ludzi, których nikt nie odwiedza. Wolontariusze i Samorząd Uczniowski zwracają się z prośbą do wszystkich dzieci i młodzieży o włączenie się w tą akcję. Zasady są bardzo proste. Polegają na przyniesieniu do szkoły znicza i przekazaniu go do wolontariuszy, którzy będą do tego wyznaczeni.                                                             

Znicze  można  też  przynieść do p. Justyny Kilich i do p. Adrianny Sikory. 

Akcja trwa od 26.10.2022 do 04.11.2022

Skip to content