Program „Laptop dla ucznia”

O PROGRAMIE.

„Program „Laptop dla ucznia”, to rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. [ULOTKA INFORMACYJNA].

Szanowni Państwo.

Informujemy, że laptopy dla uczniów klas 4 są już w szkole. Zostaną  niedługo przekazane rodzicom. Dyrektor zaprosi Państwa po odbiór sprzętu.

O terminie odbioru poinformujemy wkrótce przez e-Dziennik.
BARDZO WAŻNE – Prosimy o zapoznanie się z treścią wzorów umów – do wyboru: przekazania na własność albo użyczenia oraz innymi dokumentami.

W załączeniu (ZOBACZ) ważne pliki:

  1. Oświadczenie rodzica.
  2. Protokół przekazania-przejęcia laptopa.
  3. Wzór umowy użyczenia.
  4. Wzór umowy przekazania na własność.
  5. Najczęstsze zadawane pytania i odpowiedzi związane z programem.
  6. Klauzula informacyjna – RODO.
  7. USTAWA z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.
Skip to content