Statut, Regulaminy i Procedury

Dokumenty PSP Nr 6 Starogard Gdański:


STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 im. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim obowiązujący od 1 grudnia 2017 r.


Regulamin świetlicy szkolnej


Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

 

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego


Regulamin szkolnych szatni


Procedury Bezpieczna Szkoła


Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Skip to content