ClassVR oraz druk 3D na lekcji chemii

Na lekcjach chemii, podsumowujących pierwszy dział, uczniowie mieli okazję wykorzystać gogle wirtualnej rzeczywistości oraz obserwować pracę drukarki 3D.

Lekcja podsumowująca pierwszy dział w klasach siódmych została urozmaicona dzięki urządzeniom zakupionym z funduszy otrzymanych w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”.

W dziale „Substancje i ich przemiany” uczniowie m.in. zapoznawali się ze szkłem oraz sprzętem laboratoryjnym, poznawali właściwości fizyczne i chemiczne substancji.

W goglach wirtualnej rzeczywistości siódmoklasiści mogli zobaczyć zmiany stanów skupienia wody w przyrodzie i dzięki temu mogli powtórzyć takie terminy jak topnienie, krzepnięcie, sublimacja, resublimacja.

Na pamiątkę pierwszego działu, na drukarce 3D wydrukowaliśmy statyw do probówki, który będziemy często używać.

Skip to content