Rekrutacja i zgłoszenie do klasy I

Szanowni Rodzice.
na rok szkolny 2023/2024, planuje się utworzenie dwóch oddziałów klas pierwszych dla dzieci z obwodu naszej szkoły. Dlatego nie przewiduje się rekrutacji, która jest obowiązkowa dla dzieci spoza obwodu. W przypadku, gdy przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego okaże się, że do klasy pierwszej są jeszcze wolne miejsca, to będzie możliwość przyjęcia dziecka od 1 września 2023.

Natomiast jeśli dziecko mieszka w obwodzie szkoły, to prosi się Rodziców/Opiekunów w terminie do 15 marca 2023 r. o dopełnienie obowiązku zgłoszenia dziecka do szkoły (zgłoszenie dziecka wg załącznika).
Druk zgłoszenia, należy wypełnić czytelnie i przesłać listem poleconym na adres szkoły lub złożyć w sekretariacie szkoły, w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Do klasy I", imię i nazwisko dziecka.
Skip to content