Wychowanie komunikacyjne

Miejski Turniej BRD 2023

ELIMINACJE MIEJSKIE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

3 – go kwietnia 2023 r., w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Starogardzie Gd., odbyły się eliminacje miejskie OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM pod patronatem PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI PANA JANUSZA STANKOWIAKA.

Celem Turnieju było:

  • popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
  • kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
  • popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Każdą szkołę podstawową z naszego miasta mogły reprezentować dwie drużyny.

  • W I grupie (10-12 lat) drużyny czteroosobowe (dwie dziewczynki i dwóch chłopców). 
  • W II grupie (pozostali uczniowie) drużyny trzyosobowe. 

Uczestnicy eliminacji miejskich rozwiązywali osobno testy (wiedzy i skrzyżowania) i wykonywali zadania praktyczne (jazda rowerem – rowerowy tor przeszkód) oraz zadania praktyczne z zakresu pomocy przedmedycznej.

Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:

  • W grupie pierwszej:

I miejsce – PSP NR 6,  drużyna w składzie: Natalia Graban, Michalina Niklewska, Franciszek Szadkowski, Damian Ślusar. Opiekun drużyny Pani Katarzyna Paul – GRATULACJE!

II miejsce – PSP NR 4, III miejsce – PSP Nr 3.

  • W grupie drugiej:

I miejsce – PSP NR 6,  drużyna w składzie: Maura Knitter, Jakub Czechowski, Mikołaj Nagórski. Opiekun drużyny Pani Katarzyna Paul – GRATULACJE!

Indywidualnie najlepszym zawodnikiem Turnieju BRD 2023 – został JAKUB CZECHOWSKI z PSP NR 6.

II miejsce – PSP NR 4, III miejsce – PSP Nr 3, IV miejsce PSP Nr 8

Drużyny z miejsc  I – III otrzymały pamiątkowe puchary, a wszyscy uczestnicy Turnieju pamiątki ufundowane przez Prezydenta Miasta.

GRATULACJE DLA WSZYSTKICH DRUŻYN I ICH OPIEKUNÓW.

Zwycięzcy z poszczególnych kategorii będą reprezentować nasze miasto w eliminacjach powiatowych 9 maja 2023 r., które również odbędą się w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Starogardzie Gd.

Dyrektor Szkoły Ryszard Hapoński, składa serdeczne podziękowanie Prezydentowi Miasta Starogard Gdański za objęcie patronatem Turnieju oraz  Komendzie Powiatowej Policji i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim za pomoc w organizacji Turnieju.

KARTA ROWEROWA W NASZEJ SZKOLE

Jazda rowerem daje uczniom zarówno wiele korzyści zdrowotnych, jak i przyjemności.

Do 10 roku życia jazda powinna odbywać się bezwarunkowo pod opieką osoby dorosłej – rodzica albo innego opiekuna. Aby uzyskać dokument uprawniający do jazdy, należy zdać egzamin na kartę rowerową. Kartę rowerową może uzyskać ten, kto: skończył 10 lat, wykazał się dobrą znajomością zasad ruchu drogowego, opanował technikę kierowania rowerem.

W dniu 22 października 2021 roku odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową dla klas piątych.  Uczniowie musieli wykazać się odpowiednimi umiejętnościami m.in.: reagowaniem na znaki drogowe, utrzymaniem równowagi podczas jazdy, pozostaniem na swoim pasie ruchu i swoim torze jazdy, sygnalizowaniem wykonania manewru (np. przy skręcaniu: obrót głowy w celu sprawdzenia bezpieczeństwa, wyciągnięcie ręki), zasygnalizowaniem opuszczenia ronda, prawidłowym zatrzymaniem (zahamowaniem) przed linią STOP.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którym udało się pomyślnie zdać swój pierwszy w życiu egzamin uprawniający do poruszania się po drogach i życzymy bezpiecznych podróży!

Nasze gimnazjum zajęło I miejsce, a szkoła podstawowa III, w eliminacjach miejskich Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym pod patronatem Prezydenta Miasta Starogard Gdański

W dniu 8 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Publicznych Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 i Publicznym Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Starogardzie Gd. odbyły się eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2016.

Imprezę patronatem objął Prezydent Miasta Starogard Gdański Pan Janusz Stankowiak. W imieniu Prezydenta, Turniej otworzyła Naczelnik WSS Pani Urszula

Skip to content