KARTA ROWEROWA W NASZEJ SZKOLE

Jazda rowerem daje uczniom zarówno wiele korzyści zdrowotnych, jak i przyjemności.

Do 10 roku życia jazda powinna odbywać się bezwarunkowo pod opieką osoby dorosłej – rodzica albo innego opiekuna. Aby uzyskać dokument uprawniający do jazdy, należy zdać egzamin na kartę rowerową. Kartę rowerową może uzyskać ten, kto: skończył 10 lat, wykazał się dobrą znajomością zasad ruchu drogowego, opanował technikę kierowania rowerem.

W dniu 22 października 2021 roku odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową dla klas piątych.  Uczniowie musieli wykazać się odpowiednimi umiejętnościami m.in.: reagowaniem na znaki drogowe, utrzymaniem równowagi podczas jazdy, pozostaniem na swoim pasie ruchu i swoim torze jazdy, sygnalizowaniem wykonania manewru (np. przy skręcaniu: obrót głowy w celu sprawdzenia bezpieczeństwa, wyciągnięcie ręki), zasygnalizowaniem opuszczenia ronda, prawidłowym zatrzymaniem (zahamowaniem) przed linią STOP.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którym udało się pomyślnie zdać swój pierwszy w życiu egzamin uprawniający do poruszania się po drogach i życzymy bezpiecznych podróży!

Skip to content