Nasz patron

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim.

Logo PPSP 6

W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które zapadają na stałe w jego świadomości. Takim wielkim wydarzeniem dla uczniów, pracowników Zespołu Szkół Publicznych w Starogardzie Gdańskim stało się z pewnością nadanie tej placówce 16 maja 2003 roku imienia Jana Pawła II. Było to naprawdę coś niezwykłego. Do tego święta społeczność szkolna przygotowywała się przez cały rok. Na początku wdrożono do realizacji projekt edukacyjny „Jan Paweł II patronem naszej szkoły – Bardziej być niż mieć”. Słowa Ojca Świętego z Listu do Młodych tak mocno wyeksponowane z młodzieżą na Westerplatte uczyniliśmy mottem naszej szkoły.

Szkic Jana Pawła II

Do pracy włączyli się wszyscy: dyrekcja, nauczyciele, katecheci, rodzice, uczniowie. W możliwie różny sposób przybliżano sylwetkę przyszłego Patrona. Zadbano o odpowiedni wygląd sal, wystrój korytarzy, wykonano gazetki tematyczne. W poszczególnych grupach wiekowych ogłoszono konkursy plastyczne, recytatorskie, literackie. Równocześnie gromadzono bibliografię dotyczącą Patrona; objęła ona artykuły, płytotekę i wideotekę. Zbierano materiały do Sali Patrona. Nawiązano kontakt z biurem papieskim w Watykanie. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia filmów o pracy i życiu Patrona..

Uwieńczeniem tych wielomiesięcznych działań, prowadzonych w wielu kierunkach, był dzień 16 maja. Na uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II przybyli posłowie, przedstawiciele władz miejskich, kuratoryjnych, duchowieństwa oraz nauczyciele, uczniowie i rodzice. Świętowanie rozpoczęło się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Podczas mszy świętej koncelebrowanej przez księdza dziekana S. Człapę i księdza proboszcza J. Pika z udziałem J.E.ks.biskupa J.B.Szlagi przedstawiono program multimedialny „Życie Jana Pawła II jako dar i tajemnica młodości”. „…Mimo upływu wieku pozostać młodym. Nie udawać, że jest się wciąż nastolatkiem. Nie grać rówieśnika młodych. Nie usuwać oznak posuwającego się czasu. A jednak – pozostać młodym. O jakiej młodości mówi Ojciec Święty?” Po mszy świętej nastąpił przemarsz z kościoła do szkoły. Po przybyciu do szkoły zaproszeni goście zebrali się przed tablicą pamiątkową z unikatowym wizerunkiem Jana Pawła II i widniejącym mottem „Bardziej być niż mieć”. Po odsłonięciu tablicy i poświęceniu przez księdza biskupa, wszyscy udali się do szkoły, gdzie rozpoczęła się główna część uroczystości.

Poczet sztandarowy PSP 6
Poczet szdandarowy

Dyrektor szkoły – pan Andrzej Malinowski powitał wszystkich przybyłych gości, zaś pani wicedyrektor Izabela Łyźniak – przedstawiła prace nad przygotowaniami do uroczystości nadania imienia szkole. Po oficjalnych przemówieniach nastąpiła część artystyczna – „Jan Paweł II o młodych, Młodzi o Janie Pawle II”. Dostarczyła ona wielu wrażeń estetycznych i przybliżyła zgromadzonym widzom sylwetkę największego z Polaków. Podziękowaniem za wspaniałą uroczystość były gorące oklaski.. Później nastąpiło otwarcie sali Patrona. Zgromadzono w niej wiele interesujących pamiątek, książek oraz wszystkie dokumenty obrazujące drogę do nadania imienia Jana Pawła II.

Patron szkoły Jan Paweł II

Na korytarzach było można obejrzeć dotychczasowy dorobek szkoły. Wyeksponowano też albumy, prace plastyczne i literackie, stanowiące plon przeprowadzonych konkursów. Cała oprawa plastyczna szkoły wzbudzała wiele zachwytu wśród zwiedzających. Wielkie, bezinteresowne zaangażowanie i poświęcenie wszystkich nauczycieli, katechetów oraz pracowników administracji i obsługi zaowocowało wspaniałą uroczystością. Ważne i wzruszające wydarzenia tego dnia na zawsze pozostaną w naszej pamięci a drogę na przyszłość będą wyznaczać nam słowa Ojca Świętego „Bardziej być niż mieć”.

Skip to content