Opłaty za obiady

OPŁATY ZA OBIADY m-c MAJ 2024

Dzieci gr. „0”: 5,50 zł x 15 dni = 82,50 zł.

Dzieci kl. I-VIII: 5,50 zł x 15 dni = 82,50 zł.

Dokonanie płatności w terminie do 26.03.2024 r. powinna wpłynąć na konto szkoły jeśli dziecko ma korzystać z obiadów w kolejnym miesiącu.

OPŁATY ZA OBIADY

W celu korzystania z obiadów należy pobrać druk zamieszczony na stronie internetowej Szkoły – www.psp6.stg.pl lub osobiście w PSP Nr 6 pokój 204 (kadry). Przekazanie wypełnionego druku możliwe osobiście w PSP Nr 6  pokój 204 (kadry) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan) na adres: kadry@psp6.stg.plprosimy o podanie wszystkich wyszczególnionych danych.

Harmonogram terminów płatności i kwot na kolejne miesiące zamieszczać będziemy na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym w module „Wiadomości”, a także na szkolnej tablicy ogłoszeń.

Płatność

W treści przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc dotyczący wpłaty

NR KONTA PSP 6: 30 8340 0001 2002 0007 4809 0004

Płatności można również dokonywać w 2 oddziałach Banku Spółdzielczego (bez prowizji):

1.     BS (Centrala) – ul. Rynek 8, Starogard Gd.

2.     Wybickiego (filia 2) – ul. Wybickiego 13, Starogard Gd.

Każdą rezygnację z obiadów należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo na adres: kadry@psp6.stg.pl z DWUDNIOWYM wyprzedzeniem do godz. 13.30.

Druk:


Skip to content