„DOBRY START”

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje rządowy program „Dobry Start”.
Główną zmianą w programie jest to, że beneficjenci 300+ mogą złożyć wniosek o świadczenie JEDYNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

Skip to content