Rekrutacja i zgłoszenie dziecka do szkoły na rok szkolny 2023/2024.

Szanowni Rodzice.
na rok szkolny 2023/2024, planuje się utworzenie dwóch oddziałów klas pierwszych dla dzieci z obwodu naszej szkoły. Dlatego nie przewiduje się rekrutacji, która jest obowiązkowa dla dzieci spoza obwodu. W przypadku, gdy przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego okaże się, że do klasy pierwszej są jeszcze wolne miejsca, to będzie możliwość przyjęcia dziecka od 1 września 2023.

Natomiast jeśli dziecko mieszka w obwodzie szkoły, to prosi się Rodziców/Opiekunów w terminie do 15 marca 2023 r. o dopełnienie obowiązku zgłoszenia dziecka do szkoły (zgłoszenie dziecka wg załącznika).
Druk zgłoszenia, należy wypełnić czytelnie i przesłać listem poleconym na adres szkoły lub złożyć w sekretariacie szkoły, w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Do klasy I", imię i nazwisko dziecka.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego.
Rekrutacja 6 - latków do oddziału przedszkolnego, przebiegać będzie zgodnie  z zarządzeniem Prezydenta Miasta Starogard Gdański 
(w załączniku). Podobnie jak w ubiegłych latach odbędzie się poprzez elektroniczny system rekrutacji. Szczegóły 
w zarządzeniu Prezydenta Miasta oraz na witrynie internetowej Urzędu Miasta: starogard.pl

Załączniki:

Skip to content