Skarpetki na tropie – projekt czytelniczy

W klasach 3 b i 3c przeprowadzono projekt czytelniczy pod tytułem „Skarpetki na tropie”. Wcześniej, we wszystkich klasach nauczania wczesnoszkolnego, ogłoszono konkurs plastyczno-techniczny na skarpetkową maskotkę. Uczniowie wykonali piękne prace, które zostały ocenione przez jury i nagrodzone książkami oraz dyplomami.

Następnie zapoznano uczniów klas 3 z serią książek Justyny Bednarek o przygodach skarpetek. Nawiązując do jednego z opowiadań, uczniowie na podstawie otrzymanych tekstów wykonali ilustracje,  które po złożeniu stworzyły książkę do teatrzyku Kamishibai. Na zakończenie zajęć klasa zaprezentowała swoją pracę wychowawcy.

Celem projektu było propagowanie wartościowej literatury zakupionej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, a także rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i rozwijanie twórczości plastycznej i manualnej.

Skip to content